MediTest.eu

Zostań partnerem MediTest-EU

Wspólna wizja dotycząca studiów medycznych

Nasza obsługa ds. testu kwalifikacyjnego na kierunki medyczne nie tylko współpracuje w zakresie MediTest-EU z Niemiecką Fundacja Akademicką, lecz również dzieli ich wizję. Oprócz sprawiedliwego dostępu do uczelni wyższych szczególnie ważne są dla nas wspieranie i dalszy rozwój nauki akademickiej, w szczególności wydziałów medycznych. Każdy młody człowiek chcący studiować medycynę, który posiada wymagane do tego kwalifikację, powinien móc to robić. Ponieważ dzisiejsi studenci medycyny będą służyć naszemu społeczeństwu jako przyszli lekarze dzięki wartościowemu zaangażowaniu.

Doświadczenie w dziedzinie medycyny

Nasza obsługa ds. testu kwalifikacyjnego na kierunki medyczne oferuje dzięki testowi MediTest-EU – inaczej niż inni usługodawcy – wyłącznie test kwalifikacyjny na takie kierunki studiów jak medycyna, stomatologia i weterynaria. Jest on stosowany od doku 2012. Koncentracja na kierunkach medycznych oferowanych na uniwersytetach znajdujących się na terenie w Unii Europejskiej pozwala nam w profesjonalny, a zarazem skuteczny sposób, na identyfikację kandydatów o jak najlepszych kwalifikacjach na te kierunki oraz na dostosowanie w jak najkrótszym czasie naszej procedury rekrutacji do aktualnych wymogów naszych klientów uniwersyteckich, a także najnowszej wiedzy.

Dobra współpraca

Ściśle współpracujemy z kandydatami i uniwersytetami, co pozwala nam spełnić indywidualne wytyczne i zapewnić prosty, lecz skuteczny przebieg egzaminu.

Sieć międzynarodowa

MediTest-EU przeprowadzany jest w regularnych odstępach czasowych w wielu niemieckich i europejskich miastach. Ponadto podczas fazy rekrutacyjnej MediTest-EU można również zdawać na uniwersytetach lokalnych. Kandydaci, którzy w fazie rekrutacyjnej znajdują się w odległych krajach za granicą (np. w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej itd.) mogą przystąpić do MediTest-EU w obecności notariusza. Z tego rodzaju indywidualnymi „terminami pozakrajowymi” wiążą się dodatkowe koszty.

Organizacja i przebieg

Troszczymy się o wszelkie sprawy związane z procedura egzaminacyjną. Organizacja na miejscu, odbiór testów, ocena i przekazanie uniwersytetowi są załatwiane szybko i sprawnie przez nas.

Indywidualne dostosowanie

Współpracujemy z naszymi klientami uniwersyteckimi, a także z zainteresowanymi uniwersytetami i ministerstwami edukacji. Przy tym na życzenie dostosowujemy MediTest-EU do szczególnych wytycznych, np. do krajowych ustaw o szkolnictwie wyższym. W zależności od wyboru naszego klienta uniwersyteckiego MediTest-EU może być przygotowany w wersji angielskiej lub niemieckiej.

Centrum testowe MediTest-EU

Możesz wziąć udział w teście MediTest-EU w wielu miejscowościach i ponadto w konsulatach na całym świecie.

Strona korzysta z plików cookies. Pozostałe informacje dotyczące cookies oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
Wyraź zgodę na korzystanie z cookies. Zgadzam się